หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2554

โครงการแปรรูปพืชสมุนไพร

ประชุมโครงการแปรรูปสมุนไพร 1.ทำยาหม่องน้ำ /ยาหม่องวาสลิน  แปรรูปมาจาก นำ้มันมะพร้่าว  และ หัวไพล

  ประธานอสม.(คุณอังคณา  เสื้อเหลืองอ่อน ยืนคู่ คุณชนาพร เสื้อม่วง นี่ก็ อสม.)

        ทำขายได้  แต่ยังไม่ได้สอนใครเลย  คิดจะสอนนักเรียน ก็ยังไม่มีเงิน..

             เพราะสอนเด็กต้องออกเงินให้เขา ..ประธานว่า รอขายได้เงินก่อน จะสอน ..รอ รอ .. 2.น้ำยาล้างจานสูตร มะขาม มะกรูด
                
             ใช้วัสดุที่หาง่าย ขอกันได้ เอาน้ำยาล้างจานไปแลก มะขาม มะกรูด

หมู่ 8 มาเรียนกับ หมู่ 6  ปรากฎว่า หมู่ 8 ทำงายได้  หมู่ 6 แค่ทำใช้  เพราะมัวแต่สอนเพื่อน ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม